logosocrates.gif (42394 bytes) Socrates Programme
Comenius Action 1

1999 - 2000
In Nederland mogelijk gemaakt door:
eplogok.gif (4794 bytes)
Logo De Wadden - Haarlem - Nederland/Netherlands
Home 1998-1999 1999-2000 2000-2001
Section 3 - About France
Physical Features
.
Sectie 3 - Frankrijk
Ruimtelijke Ordening
.
France is the largest country of West Europe. The superficies is 151,458 square km. This is 13 times larger than The Netherlands. It has a various climate and landscape. The North is flat and humid, the South is warm and hilly. France is the most important agriculture country of Europe. In the North they raise wheat and sugar beets and in the middle and South the hills are covered with  vineyards. France is the second (after Italy) country where they make most of the wine.
France is a democraty with a president. The official language is French but some people also speak German. The religions are:
Christianity 92%, Judaism 1% and Islam 1%.
France is less populated than other West European countries. There live around 58 million people, almost as much as in Great Brittan, but France is twice as big.
In the past it was different, there lived more than 5 times as much people in France then.
Between 1870 and 1945 France suffered a lot of three wars between France and Germany.
Many people were killed during those wars. After the World War Two, the French Government gives a premium to people who give birth to a child. People still get money, a family allowance.
Frankrijk is het grootste land van West- Europa. De oppervlakte is 151.458 vierkante kilometer. Dat is 13 keer groter dan Nederland. Het heeft een wisselend klimaat en landschap, het noorden zacht, vochtig en vlak, het zuiden warm en bergachtig. Frankrijk is de belangrijkste landbouw producent van Europa. In het noorden verbouwen ze tarwe en suikerbieten en in het midden en zuiden worden de heuvels bedekt met wijngaarden. Op Italie na wordt in Frankrijk de meeste wijn geproduceerd.
De staatsvorm van Frankrijk is democratie, meerpartijen stelsel, met een president. De officiele taal is Frans, er wordt ook nog wat Duits gesproken. De godsdiensten zijn: Christendom 92%, Jodendom 1% en Islam 1%. Frankrijk is minder dichtbevolkt dan andere West-Europese landen. Er wonen ongeveer 58 miljoen mensen, bijna net zo veel als in Groot-Brittannie, maar Frankrijk is 2 keer zo groot. Vroeger was dat niet zo, rond 1800 woonden in Frankrijk 5 keer zo veel mensen dan in Groot-Brittannie. Tussen 1870 en 1945 heeft Frankrijk veel te lijden gehad door drie oorlogen die het met Duitsland moest uitvechten. Er zijn toen veel mensen gesneuveld en de bevolking daalde tot onder de 40 miljoen. Na de tweede Wereld oorlog gaf de Franse regering premies in de vorm van geld aan de mensen die kinderen namen. De mensen krijgen nog steeds een flink aan kinderbijslag.
ro1.jpg (11889 bytes)
The population is not equal spread across the country. France has around 100 inhabitants per square km. However, in the mountains there only live 14 people per square km. Many people moved away from the countryside and in many villages and small towns there are empty houses. People moved to Lyon or Marseille where more then 1 million people live.
The capital city Paris is the central place of the country. The government is there and also many financial and business people. In the capital city and surrounding villages live more than 9 million people, 16% of the total French population.
De bevolking is heel ongelijk over het land verdeeld. Frankrijk heeft ongeveer 100 inwoners per vierkant kilometer. In de berggebieden wonen echter maar 14 mensen per vierkante kilometer. Veel mensen zijn weggetrokken van het platteland en in veel dorpen en stadjes staan huizen leeg. Mensen zijn vertrokken naar Lyon en Marseille waar meer dan 1 miljoen mensen wonen. De hoofdstad Parijs is al heel lang het kloppend hart van het land. De regering zetelt er en het is het centrum van de financiele en zakelijke wereld. In de hoofdstad en in de voorsteden wonen meer dan 9 miljoen mensen dat is 16 procent van de totale Franse bevolking.
ro2.jpg (11695 bytes)
In the south, the border between France and Spain are the Pyrenees and between Italy and Switzerland the Alps. Between the glacier tops of the mountains are skiing areas and national parks where eagles, marmots and chamois live. Along the coast of the Mediterranean are many seaside resorts. Near the border of Italy is Monaco, the second smallest country on earth and famous because of the casino and the anual Grand Prix auto races. In het zuiden scheiden de Pyreneeen en de alpen Frankrijk, Spanje en Italie. Tussen de besneeuwde toppen liggen skigebieden en nationale parken waar adelaars, marmotten en gemzen leven. Langs de kust van de Middellandse zee liggen veel drukke badplaatsen. Vlakbij de Italiaanse grens ligt Monaco, het op een na kleinste land ter wereld, is beroemt door casino's en de jaarlijkse Grand- Prix-autorace.
ro3.jpg (78525 bytes)
The Cities
Marseille, Lyon, Toulouse, Nice and Bordeaux are cities of trade, industry and tourism. About 75% of the people live in the cities. In most of the city centers you are not allowed to drive with a car. Most big cities are situated near the coast or near a river. You can walk long distances across the boulevards. Comparing to Paris, the other cities are not that big.
In France, you notice many mediaeval buildings. If people want to build a new appartment building, then it is not allowed to build it higher than a certain height.

Life in the city
In the cities are many pavements where you can eat and drink and watching people coming by. You also can visit museums, galaries and libraries. In most cities are markets where you can buy fresh fruit and vegetables.
If you want to go to a large supermarket, then you have to go to the area outside of the center of a city. 
.

DE STEDEN
Marseille, Lyon, Toulouse, Nice en Bordeaux zijn de steden van handel, industrie en toerisme. Ongeveer driekwart van de mensen wonen in de stad. In de meeste stadscentra mag je niet autorijden. De meeste grote steden liggen aan de kust of aan een rivier. Je kunt heel lang lopen langs de boulevards. In vergelijking met Parijs zijn de andere steden niet erg groot.
In Frankrijk vallen de middeleeuwse gebouwen heel erg op. Als ze een nieuwe flat willen bouwen moeten ze zich wel aan een bepaalde hoogte houden.

HET LEVEN IN DE STAD
Op de stoep in de steden vind je vaak terrassen van cafes, je kunt er iets eten en drinken of naar de mensen die voorbij komen kijken. Ook kun je in de stad musea, kunstgalerijen en bibliotheken bezoeken. In de meeste steden en dorpjes zijn markten waar je vers fruit en groenten kunt kopen. Wil je naar een hele grote supermarkt dan moet je iets buiten het centrum zijn.

.

Irish (Iers) team: Adam B., Darren F., Kevin L., Luke B., Matthew C., Taidgh McD.
German (Duits) team: Kevin W., Oke H., Mike, Simon, Oke S.
Dutch (Nederlands) team: Johan, Otto, Ahmet, Max and Lotte
[ back to summary section 3 ]

[ terug naar index sectie 3 ]

Home 1998-1999 1999-2000 2000-2001

If you would like more information on this project:
contact Jennifer O'Connell (Project Coordinator) at NDNSP
Telephone: +3531 837 1620 or send an email to NDNSP
ICT-coordinator and contact person Internet De Wadden: René de Vries